Weź udział

Czekamy za zgłoszenia prac na adres email: archinside@akademiasztuki.eu

  • Format 100×70 pion
  • 300 DPI
  • PDF
  • CMYK
  • Niezbędny opis plansz określony w regulaminie wystawy
  • Maksymalnie 3 plansze jednego autora
  • termin wysyłania prac: 1.06- 1.07.2018
  • data ogłoszenia wyboru prac: 1.08.2018 (strona www oraz Facebook)

Więcej informacji w regulaminie!

We are waiting for applications to be sent to the email address: archinside@akademiasztuki.eu

Format 100 × 70 pion
300 DPI
PDF
CMYK
Necessary description of the boards defined in the regulations of the exhibition
Up to three boards of one author
Deadline for sending works: 1.06- 1.07.2018
date of the recruitment announcement: 1.08.2018 (website and Facebook)