Strona główna

We wrześniu 2018 roku, nauczyciele akademiccy Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie – dr Katarzyna Utecht (kurator), mgr Dominika Zawojska (kurator i pomysłodawca wydarzenia) mgr Paweł Machomet (kurator) będą mieli przyjemność przedstawić po raz drugi wystawę Arch Inside.
Ostatnia edycja Arch inside była wystawą wykładowców oraz studentów, między innymi Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,  Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Politechniki Śląskiej.
Wydarzenie staje  się cykliczną wystawą , która będzie szerzej prezentowała projekty powstające w najważniejszych uczelniach artystycznych w kraju i za granica. Pokazujemy projekty architektury, architektury wnętrz oraz szeroko pojętej sztuki użytkowej, ale także fotografii związanej z odczuwaniem architektury i przestrzeni.
Prace, które są pokazywane podczas wystawy to często koncepcyjne wizje projektowe wykonane przez studentów , czy wykładowców, ale także zdjęcia realizacji, które powstały w kraju i za granicą.
Pierwsza edycja Arch Inside 2017 została zaprezentowana podczas 5 Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Sympozjum na temat Sztuki, Nauki i Technologii- Medea 2017. Po wydarzeniu wydany został katalog z zakwalifikowanymi pracami.
W styczniu 2018 roku odbyła się wystawa prac Arch Inside 2017 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, w budynku, który zdobył  główną nagrodę Unii Europejskiej im. Mies’a van der Rohe 2015.

Druga edycja wydarzenia zostanie zorganizowana w Salonikach w Grecji w dniach
1-8.09.2018 roku.
Po edycji Arch Inside 2018 także planowane jest wydanie katalogu z pracami biorącymi udział w wystawie.
Tematem tegorocznej edycji jest : „FUTURE VISIONS”
Czekamy na zgłoszenia prac dotyczących architektury wnętrz, sztuki użytkowej i designu.
Ważne daty:
– data rozpoczęcia naboru prac: 1.06.2018 r.
– data zakończenia naboru prac: 1.07.2018 r.
– data wyboru prac: 1.08.2018 r.

English version 
In September 2018 academics of Visual Art Department of Academy of Art in Szczecin – PhD Katarzna Utecht (curator), Master of Art Dominika Zawojska (curator and originator of the event),  Master of Art Paweł Machomet (curator) with great pleasure are presenting for the second time Arch Inside Exhibition / Festival.
Arch Inside will be the exhibition of academics as well as students of Visual Art Department of Academy of Art in Szczecin, but also Art Universities, Fine Art Academies and Technological Universities from Poland
We would also like to cooperate  with the Academy of Fine Arts and Universities of Technology or Foreign Universities and invite you to take part in the Festival of Architecture and Design, which will take place in Thessaloniki, Greece, in September 2018.
The main theme of this year’s edition is „FUTURE VISIONS„.
We are looking forward to submitting your work on the topic related to Interior Architecture and broadly understood design and applied art.
We would like this event to become cyclic exhibition which will widely present projects created at the most important Universities in our country and abroad. We hope we will be able to show architecture designs, interior designs and decorative arts in the broad sense, but also photography connected with the sense of architecure and space.
The works, which are going to be presented during the exhibition, are often conceptual prospect designs created by students or lecturers, as well as the photographies taken while realisation in Poland and abroad.
The first edition of Arch Inside 2017 was presented during 5th International Interdisciplinary Symposium of Art, Science and Technology Medea 2017 in Heraklion, Crete.
The second exhibition of works selected in the first edition of Arch Inside took place in January 2018 in the Philharmonic building in Szczecin, which won the main prize of the European Union Mies van der Rohe 2015 competition.
After the first edition of the festival was published catalog with qualified work. In 2018 edition is also planned to publish a catalog, which is sent to the most important centers of art in Poland and abroad.

– start date of the call for proposals: 1.06.2018
– date of completion of the call for proposals: 1.07.2018
– date of selection: 1.08.2018
-Medea 2018 conference and  Arch Inside exhibition: 1-8.09.2018